החשבון המסחרי - International Trade


מועד >> מדי חודש, בדרך כלל, בשבוע השני של החודש בשעה 15:30 (שעון ת"א), עבור נתוני החודשיים האחרונים.

הפער בין סך היבוא ליצוא של סחורות ושירותים. נתוני היצוא חשובים במיוחד כאינדיקציה לשוק מקומי חזק ו/או שווקים חזקים בחו”ל, המחזקים את השוק המקומי. לחשבון המסחרי חשיבות גבוהה עקב העובדה, שהוא משפיע בראש ובראשונה על ערכו של הדולר.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;