מחירי היבוא והיצוא - Import and Export Prices


מועד >> מדי חודש, בדרך כלל, בשבוע השני של החודש בשעה 15:30 (שעון ת"א), עבור נתוני החודש הקודם.

אינדיקטורים למדידת לחצי אינפלציה שנוצרים גם עקב שינויי מחירים בשערי חליפין.

מחירי היבוא נבדקים גם ללא נפט, ומחירי יצוא ללא חקלאות, וזאת עקב התנודות במחירי הנפט והסחורות החקלאיות, והעובדה שהשינויים במחיריהם אינם קשורים לשינוי של שער החליפין.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;