אשראי צרכני - Consumer Credit

מועד >> מדי חודש, ביום העסקים החמישי בחודש בשעה 22:00 (שעון ת"א), עבור נתוני החודשיים האחרונים.

סך האשראי המוענק לצרכנים. שינוי בתיק האשראי של הצרכן מבטא את מצבו הפיננסי הנוכחי ונותן אינדיקציה לגבי דפוס הוצאותיו בעתיד.

צמיחה באשראי צרכני יכולה להתפרש כנתון חיובי או שלילי - הפעילות הכלכלית תצמח אם האשראי ינוצל לצריכה, אך דיספרופורציה בין רמות האשראי לרמת הכנסות הצרכנים, עלולה לגרום, בסופו של דבר, לפגיעה בצריכה הפרטית ולהאטה בפעילות הכלכלית.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;