הוצאות בנייה - Construction Spending


מועד >> מדי חודש, ביום העסקים הראשון בחודש בשעה 17:00 (שעון ת"א), עבור נתוני החודשיים האחרונים.

סך הוצאות הבנייה (בערכים נומינליים וריאליים) למבני מגורים, מבנים שאינם לצורך מגורים ומבנים ציבוריים. הוצאות הבנייה מושפעות משערי הריבית תזרימי המזומנים של חברות הבנייה ומהמדיניות הפיסקלית.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;