מדד אמון הצרכנים - Confidence Consumer


מועד >>  מדי חודש, ביום שלישי האחרון של החודש, בשעה 17:00 (שעון ת"א), עבור נתוני החודש הקודם.

המדד סוקר 5,000 משקי בית כדי לברר את רמת בטחון הצרכנים. הדו"ח יכול לחזות שינויים פתאומיים בדפוסי צריכה. 

המדד מורכב מאומדן הצרכנים לגבי הפעילות הנוכחית שלהם (40% מהמדד)  ומציפיותיהם לעתיד (60% מהמדד).

מדד הסנטימנט (בטחון הצרכנים) של אוניברסיטת מישיגן:

Sentiment Consumer

מועד >> מדי חודש, עבור נתוני החודש הנוכחי. (נתונים תחיליים - אומדן ראשון בימי שישי, השני בחודש, נתונים סופיים - ביום שישי, הרביעי בחודש, ב-17:00 שעון ת"א).

המדד סוקר את מצבם הפיננסי של 500 משקי בית ואת עמדתם ביחס לכלכלה האמריקנית. הוא מורכב משני חלקים - המצב הנוכחי והציפיות לעתיד.

בדומה למדד אמון הצרכנים, גם מדד זה מתקשר להוצאה הצרכנית. חשיבתו גבוהה, לאור העובדה שמשקל ההוצאה הצרכנית בארה”ב מהווה למעלה מ-2/3 מהתמ”ג.


למידע נוסף אודות מסחר בוול סטריט

;